• منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

    به اطلاع سهامداران محترم می رساند که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 95/09/30 در روز شنبه مورخ 95/12/21 رأس ساعت 15 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی) برگزار می گردد.

    همراه داشتن کپی کارت ملی جهت ورود به مجمع الزامی می باشد. 

                                        امور سهامداران